Zapewnienie jakości

Zgodnie z Ustawodawstwem Europejskim i aktualnie obowiązujących Rozporządzeń (Nr 305, Nr 157/2014, 568/2014, 574/2014) oraz aktualnie obowiązujących norm nasze wytwórnie podlegają ścisłemu nadzorowi wewnętrznemu i zewnętrznemu. 

 

Wykwalifikowana kadra oraz stała współpraca z Instytutem Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu – Akredytowana Jednostka Certyfikująca – certyfikat akredytacji nr AC 157 Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 2311, Grupą BARG – ogólnopolska sieć akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji laboratoriów budowlanych i drogowych oraz uczelniami wyższymi jest gwarancją utrzymania produkowanych wyrobów na najwyższym poziomie oraz dostępu do najnowszych prac rozwojowych i naukowych.