Wsparcie technologiczne

Oferujemy także liczne usługi wsparcia dla naszych klientów na placach budowy: w okresie przygotowań, podczas i po procesie betonowania. Przeprowadzamy kontrolę jakości, konsystencji mieszanki betonowej, a także wytrzymałości na ściskanie. Aby ułatwić naszym klientom codzienną pracę na budowie, pracujemy nad wprowadzeniem portalu do śledzenia zamówień, dostaw betonu oraz listów przewozowych.

 

Wsparcie badawcze

Oferujemy badanie betonu zarówno w laboratorium jak i na placu budowy. Przykładowymi właściwościami jakie mogą być testowane są: konsystencja mieszanki betonowej, badanie zawartości powietrza metodą ciśnieniową, wytrzymałość an ściskanie/zginanie, wodoodporność, mrozoodporność, odporność na pękanie itp.

 

Pomiar wytrzymałości gotowej struktury

Możemy pomóc Państwu w pomiarach temperatury i rozwoju wytrzymałości dla uzyskania pewności, że osiągnięta została właściwa wytrzymałość wymagana do usunięcia szalunków.

 

Kontrola jakości

Badamy właściwości świeżego i stwardniałego betonu.

 

Portal Mój Beton®

Pracujemy nad wprowadzeniem portalu dla naszych klientów. Mój Beton® jest cyfrowym narzędziem informacyjnym, ułatwiającym komunikację między klientem na budowie i Zespołem Thomasa. Stały dostęp do informacji pomaga zaoszczędzić czas i zwiększyć skuteczność komunikacji.