PO PIERWSZE-BEZPIECZEŃSTWO


Wizja bezpieczeństwa i higieny pracy


Jesteśmy zaangażowanym zespołem, który dba i działa w najlepszym interesie klienta, kolegów i swojej spółki.


Wizja naszego przedsiębiorstwa to być postrzeganym jako najlepsi w branży, jako Ci, dla których liczy się po pierwsze bezpieczeństwo.


Prowadzimy działalność w sposób bezpieczny i promujemy kulturę, w której wszyscy pracownicy traktują bezpieczeństwo jako sposób na życie.

 


Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy


Gwarantujemy, że bezpieczeństwo jest wartością w każdym aspekcie naszej działalności, oraz że regularnie monitorujemy kwestię bezpieczeństwa.


Kładziemy nacisk na bezpieczne środowisko pracy, stosowanie bezpiecznych procedur oraz działania pracowników zgodnie z polityką bezpieczeństwa i przepisami BHP.

 

Thomas Concrete Group Hans Karlander


Hans Karlander
Dyrektor Generalny i Prezes, Thomas Concrete Group AB

Thomas Concrete Group Hans Karlander