Zapewnienie jakości

Zgodnie z Ustawodawstwem Europejskim i aktualnie obowiązujących Rozporządzeń (Nr 305, Nr 157/2014, 568/2014, 574/2014) oraz aktualnie obowiązujących norm nasze wytwórnie podlegają ścisłemu nadzorowi wewnętrznemu i zewnętrznemu. 

 

Nasza wykwalifikowana kadra oraz stała współpraca z Instytutem Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu*, Grupą BARG** oraz uczelniami wyższymi jest gwarancją utrzymania produkowanych wyrobów na najwyższym poziomie oraz dostępu do najnowszych prac rozwojowych i naukowych.

 

*Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu – Akredytowana Jednostka Certyfikująca – certyfikat akredytacji nr AC 157 Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 2311.

**Grupa BARG – ogólnopolska sieć akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji laboratoriów budowlanych i drogowych.

 

 Krajowe Certyfikaty Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

2020-11-09 Beton towarowy pdf