Zapewnienie jakości

Zgodnie z Ustawodawstwem Europejskim i aktualnie obowiązujących Rozporządzeń (Nr 305, Nr 157/2014, 568/2014, 574/2014) oraz aktualnie obowiązujących norm nasze wytwórnie podlegają ścisłemu nadzorowi wewnętrznemu i zewnętrznemu. 

 

Nasza wykwalifikowana kadra oraz stała współpraca z Instytutem Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu*, Grupą BARG** oraz uczelniami wyższymi jest gwarancją utrzymania produkowanych wyrobów na najwyższym poziomie oraz dostępu do najnowszych prac rozwojowych i naukowych.

 

*Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu – Akredytowana Jednostka Certyfikująca – certyfikat akredytacji nr AC 157 Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 2311.

**Grupa BARG – ogólnopolska sieć akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji laboratoriów budowlanych i drogowych.

 

 Krajowe Certyfikaty Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

 2017-10-31  Thomas Beton - Białystok pdf
 2017-10-02  Thomas Beton - Chełmno pdf
 2017-10-31  Thomas Beton - Elbląg pdf
 2017-07-05  Thomas Beton - Gdańsk, ul. Narwicka pdf
 2017-07-05  Thomas Beton - Gdańsk, ul. Chemików pdf
 2017-07-05  Thomas Beton - Gdynia pdf
 2017-10-02  Thomas Beton - Grudziądz, Droga Jeziorna pdf
 2017-09-18  Thomas Beton - Koszalin, ul. Władysława IV pdf
 2018-04-27  Thomas Beton - Koszalin, ul. BOWiD pdf
 2018-10-31  Thomas Beton - Kwidzyn pdf
 2017-12-06  Thomas Beton - Lubicz Dolny k. Torunia pdf
 2017-12-06  Thomas Beton - Olsztyn pdf
 2017-09-18  Thomas Beton - Słupsk pdf
  2018-09-21  Thomas Beton - Szczecin, ul. Torowa pdf
 2018-12-18  Thomas Beton - Szczecin, ul. Chmielewskiego pdf
 2018-12-18  Thomas Beton - Stargard Szczeciński pdf
 2018-10-02  Thomas Beton - Świecie pdf
 2018-10-31  Thomas Beton - Tczew pdf