Rada Dyrektorów

Hans Karlander

Przewodniczący Rady

Per Bergbrant

 

Ola Johansson