Produkty standardowe

Oferujemy beton towarowy zgodny z normami PN-EN 206 + A1:2016, produkowany zgodnie ze specyfikacjami klientów, spełniający zadane kryteria technologiczne.

 

Mieszanki betonowe o standardowych wymaganiach, np. :

  • Beton z zalecaną zawartością powietrza
  • Beton z zalecanym współczynnikiem woda/cement
  • Beton z zalecaną wytrzymałością na ściskanie