Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 - Thomas Concrete Group i Thomas Beton Sp. z o.o.

„Obecnie pracujemy nad naszą strategią, której celem jest zaoferowanie betonu neutralnego dla klimatu”

 Göteborg, Szwecja, 4 maja 2022

 

Thomas Concrete Group, której częścią jest Thomas Beton Sp. z o.o., przedstawia swój Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021.
W raporcie czytamy, że trwają intensywne badania nad opracowaniem nowych, alternatywnych spoiw, które pozwolą uzyskać beton o niższej emisji dwutlenku węgla. Ponadto stwierdzono, że w 2022 r. firma opracuje program, dzięki któremu w przyszłości będzie oferować beton całkowicie neutralny dla klimatu.

 

Thomas Concrete Group od dawna przoduje w branży, nie tylko w zakresie badań i rozwoju, ale również ograniczaniu negatywnego oddziaływania betonu.

 Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 Thomas Beton www

 

Warunki wstępne dla transformacji przemysłu w zakresie klimatu
W czasach współczesnych głównym spoiwem dla betonu jest cement, który sam w sobie przyczynia się do wysokiej emisji CO2. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach coraz częściej zastępuje się cement alternatywnymi spoiwami, takimi jak popioły lotne z węgla kamiennego lub żużel z przemysłu stalowego. Najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021 pokazuje, że firma przeszła długą drogę w zakresie tego, co nazywa betonem niskowęglowym.
Beton, który dziś wytwarza mniejszą a w dłuższej perspektywie zerową emisję dwutlenku węgla, jest warunkiem wstępnym transformacji klimatycznej w przemyśle –– mówi Karin Gäbel, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Thomas Concrete Group, spółce macierzystej Thomas Beton Sp. z o.o.

 

Nie ma magicznego rozwiązania
Raport Zrównoważonego Rozwoju pokazuje również, że istnieje potencjał dla neutralnego dla klimatu budownictwa z betonu.
– Nie ma jednak magicznego rozwiązania ani prostej recepty.
– W naszej strategii dążenia do betonu neutralnego dla klimatu określiliśmy kilka głównych obszarów, nad którymi intensywnie pracujemy obecnie i będziemy pracować w przyszłości –– mówi Ingemar Löfgren, Kierownik ds. badań i rozwoju w Thomas Concrete Group.

 

Odpowiedni beton we właściwym miejscu
Ważne jest, aby zoptymalizować beton wzbogacony o rozwiązania klimatyczne, użyć jak najmniejszej ilości spoiwa i sprawić, by więcej klientów i osób podejmujących decyzje, takich jak architekci, deweloperzy, wykonawcy i władze miejskie, zrozumiało znaczenie budowania z wykorzystaniem betonu wzbogaconego o rozwiązania klimatyczne. Równie ważne będzie zastosowanie właściwych produktów we właściwym miejscu oraz optymalizacja struktury betonu.
– Wciąż widzimy przykłady stosowania nadmiernie zwymiarowanego betonu, ze zbyt dużą ilością cementu jako spoiwa, tylko dlatego, że tak się zawsze robiło.
– Jeśli uda nam się przekonać większą liczbę klientów i użytkowników, że beton z alternatywnymi spoiwami ma znacznie mniejszy wpływ na klimat, cała branża budowlana może przyczynić się do transformacji klimatycznej –– wyjaśnia Karin Gäbel.

 

Karbonatyzacja i bezwładność cieplna
W fazie eksploatacji budynku, kiedy beton jest już wylany i gotowy, ważne jest, aby maksymalnie zwiększyć absorpcję węgla przez beton, co nazywane jest karbonatyzacją. Jednocześnie ważne jest, aby wykorzystać bezwładność cieplną betonu, co oznacza, że temperatura w domu z betonu jest stabilna, nawet przy wahaniach temperatury zewnętrznej.

 

Ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie
Beton, dzięki swojej długiej żywotności, jest przystosowany do gospodarki cyrkulacyjnej. Ponadto pokruszony beton może być ponownie wykorzystany jako kruszywo do produkcji nowego betonu lub, na przykład, do budowy warstwy nośnej dróg. Thomas Concrete Group koncentruje się na wykorzystaniu resztek betonu jako zasobu poprzez ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie.

 

Thomas Concrete Group jest motorem rozwoju branży betonowej poprzez badania nad nowymi, alternatywnymi spoiwami, które w przyszłości będą zastępować cement i ograniczać negatywny wpływ na klimat. Równocześnie trwają intensywne i ukierunkowane prace nad stworzeniem do 2030 r. pierwszego betonu neutralnego dla klimatu.

 

pdf  >> Pobierz Raport Zrównoważonego Rozwoju Zespołu Thomasa 2021 (PDF)

 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z
Karin Gäbel, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Thomas Concrete Group AB
010-450 52 01 | karin.gabel@thomasconcretegroup.com

 

O Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group jest szwedzkim koncernem rodzinnym, który produkuje i dystrybuuje wysokiej jakości produkty betonowe i usługi betoniarskie. Firma została założona w 1955 roku w szwedzkim mieście Karlstad przez Martina Thomasa i obecnie prowadzi działalność w USA, Polsce, Niemczech, Norwegii i Szwecji. Siedziba firmy znajduje się w Göteborgu w Szwecji. Koncern zatrudnia 2120 pracowników, wyprodukował 5,6 mln m3 betonu i w 2021 r. miał obroty wynoszące ponad 7,8 mld SEK. Polska spółka zależna występuje pod nazwą Thomas Beton Sp. z o,o.. www.thomasconcretegroup.com 

 

O Thomas Beton Sp. z o.o.
Thomas Beton to polska firma z 25-letnim doświadczeniem w produkcji betonu towarowego zarówno do budownictwa mieszkaniowego, jak i konstrukcji przemysłowych. Beton produkowany jest w 19 wytwórniach. Firma, oprócz betonu, oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie doradztwa technicznego, transportu i pompowania betonu. Thomas Beton z 203 pracownikami jest częścią szwedzkiej, rodzinnej grupy Thomas Concrete Group AB, która prowadzi działalność w Szwecji, Norwegii, USA, Niemczech i Polsce. www.thomasbeton.pl