Thomas Concrete Group rośnie dzięki przejęciu nowej spółki

 

Göteborg, Szwecja, 09.12.2020

 

Szwedzka firma Thomas Concrete Group z siedzibą w Göteborgu, rozwija się w Europie dzięki przejęciu Sollebrunns Betongelement AB. Wraz z przejęciem, firma stanie się również największym udziałowcem (35,48%) polskiej spółki Scanbet Sp. z o.o., która rozwija i produkuje prefabrykaty betonowe.
– Jest to dla nas ważna transakcja, która wzmacnia naszą ofertę w zakresie prefabrykatów betonowych. To kolejny krok w naszej długoterminowej strategii rozwoju i wzmacniania nas jako grupy – mówi Hans Karlander, Dyrektor Generalny i Prezes Koncernu Thomas Concrete Group.

 

8 grudnia podpisano umowę dotyczącą przejęcia Sollebrunns Betongelement AB. Zmiana właściciela planowana jest na 1 marca 2021 roku. Sollebrunns Betongelement AB stanie się wówczas w 100% spółką zależną Thomas Concrete Group. Przejęta spółka posiada 35,48% udziałów w Scanbet Sp. z o.o, które zgodnie z umową zostaną przejęte przez Thomas Concrete Group.
– Jesteśmy pod wrażeniem pracowników zatrudnionych w Sollebrunns Betongelement i jakości ich produktów. Zamierzamy kontynuować rozwój działalności w Sollebrunn – mówi Hans Karlander.

 

Firma Sollebrunns Betongelement została założona w 1996 roku, produkuje rocznie około 10 000 elementów betonowych i jest kompletnym dostawcą ram konstrukcyjnych. Firma zatrudnia w Szwecji 80 pracowników, a jej roczna sprzedaż wynosi około 200 milionów SEK.
– Czujemy się bezpiecznie z Thomas Concrete Group jako nowym właścicielem. Dla nas ważna była sprzedaż spółki podmiotowi, który chce rozwijać działalność w Sollebrunn w dłuższej perspektywie. Jednocześnie chce działać na rzecz odnowy i ulepszania przemysłu betonowego, co oceniamy bardzo pozytywnie – mówi Lennart Pehrsson, Prezes Zarządu Sollebrunns Betongelement AB.

 

Lennart Pehrsson Hans Karlander Carina Edblad Thomas Concrete Group sm 

Lennart Pehrsson, Przewodniczący Rady Nadzorczej Sollebrunns Betongelement AB,
Hans Karlander, Dyrektor Generalny i Prezes, Thomas Concrete Group AB
oraz Carina Edblad,Dyrektor Generalna, Thomas Betong AB

 

Długofalowa strategia rozwoju grupy

Firma Thomas Concrete Group powstała w 1955 roku i na przestrzeni lat strategicznie rozwijała swoją działalność w Szwecji, Niemczech, Polsce, Norwegii i USA. Firma Sollebrunns Betongelement koncentruje się na prefabrykowanych elementach betonowych i uzupełnia szeroką sieć wytwórni Grupy. Dzięki przejęciu Grupa posiada 156 wytwórni betonu towarowego i 4 zakłady produktów prefabrykowanych. Grupa jest największym niezależnym dostawcą betonu towarowego na swoich rynkach.

 

Szwecja jest rynkiem macierzystym Thomas Concrete Group. W Szwecji koncern ma ugruntowaną markę, między innymi dzięki wiodącej roli w rozwoju i produkcji zrównoważonych produktów betonowych, które są oferowane klientom od 2012 roku. Ogromne zapotrzebowanie na nowe mieszkania i infrastrukturę w Szwecji, a także w Europie Północnej, zapewnia duży potencjał rynkowy. Szeroko zakrojone nowe budownictwo w połączeniu z obecnie obowiązującymi wyzwaniami klimatycznymi sprawiają jednocześnie, że coraz ważniejsze jest, aby branża podążała w zrównoważonym kierunku.

 

– Dzięki długiemu cyklowi życia, beton jest ważnym materiałem do osiągnięcia zrównoważonego budownictwa. Przejęcie spółki w Sollebrunn daje jeszcze większe możliwości rozwoju naszej działalności i rozszerzenia naszej oferty dla odbiorców, ale także pozwoli wpływać na przemysł w kierunku bardziej zrównoważonego i zasobooszczędnego budownictwa – mówi Hans Karlander i kontynuuje:
– Jako niezależne przedsiębiorstwo rodzinne intensywnie koncentrujemy się na naszym dziedzictwie, kulturze i wizji. Wszystko polega na tym, że wzajemnie się inspirujemy i pracujemy razem. Z niecierpliwością czekamy na powitanie wszystkich nowych pracowników w Szwecji i nawiązanie wartościowych relacji z naszymi nowymi współwłaścicielami i pracownikami w Polsce.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji:
Hans Karlander, Dyrektor Generalny i Prezes Koncernu Thomas Concrete Group AB,
-4610-450 50 00 | hans.karlander@thomasconcretegroup.com

Mariusz Zaworski, Dyrektor Generalny Thomas Beton Sp. z o.o.
0601 772 587 | mariusz.zaworski@thomasbeton.pl

 

O Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group jest szwedzką grupą rodzinną, która produkuje i dystrybuuje wysokiej jakości beton do konstrukcji budowlanych odlewanych na miejscu, u klienta. Firma została założona w 1955 roku w Karlstad, w Szwecji przez Martina Thomasa i obecnie prowadzi działalność w USA, Polsce, Niemczech, Norwegii i Szwecji. Siedziba firmy znajduje się w Göteborgu w Szwecji. Koncern zatrudnia 2100 pracowników, wyprodukował 5,5 mln m3 betonu i w 2019 roku uzyskał sprzedaż na poziomie nieco ponad 7,7 mld SEK. www.thomasconcretegroup.com